RUP Alken Vallei

Het dorpscentrum aan de Herkvallei (gebied van het recreatiedomein De Alk en de directe omgeving) biedt op vele vlakken kansen voor onze mooie gemeente.
Denk maar aan toerisme, educatie, ecologie en recreatie. Door meer samenhang te creëren tussen het aanbod aan sport en recreatie, rekening te houden met een grote natuurwaarde en met beter waterbeheer, stijgt de kwaliteit in het gebied op verschillende vlakken.

Uiteraard houden we rekening met enkele ambities

  • Versterken van de identiteit van Alken a.d.h.v. de karakteristieke eigenschap: aanwezigheid van water.
  • Waterbeheer verbeteren om overstromingsrisico’s in te dijken.
  • Uitbouwen van een recreatiedomein met lokale én bovenlokale aantrekkelijkheid.
  • Kwaliteit van het toeristisch en recreatief aanbod verhogen met het aanwezige onroerend erfgoed en valleilandschap.
  • Ecologisch en educatief natuurbeheer uitbouwen.
  • Handel en tewerkstelling in Alken-centrum uitbouwen.
  • De bereikbaarheid van het gebied vergroten.

In dit filmpje kan je een uitgebreide uitleg terugvinden over het RUP Alken Vallei, uiteengezet door Kristine van studiebureau BUUR tijdens de gemeenteraadscommissie. 

Procedure

De gemeenteraad van de gemeente Alken heeft in haar zitting van 24 juni 2021 het RUP Alken Vallei definitief vastgesteld.

Aangezien de deputatie Limburg en het departement Omgeving niet zijn overgegaan tot schorsing van de beslissing tot definitieve vaststelling is het besluit bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 13/08/2021. Het RUP treedt in werking 14 dagen na de publicatie in het Staatsblad. Het RUP Alken Vallei is bijgevolg rechtsgeldig.

Meer info

Dienst woon- en leefomgeving, T 011 59 99 40.