Afvalreglement Optimo

Datum bekendmaking dinsdag 11 januari 2022
Datum besluit dinsdag 21 december 2021
Datum zitting dinsdag 21 december 2021

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Alken brengt ter kennis aan de belangstellenden en belanghebbenden dat de gemeenteraad in zitting van 21 december 2021 het bijgevoegd reglement heeft goedgekeurd.

Het desbetreffende reglement ligt iedere werkdag tijdens de kantooruren ter inzage in het gemeentehuis, dienst woon-en leefomgeving, Hoogdorpsstraat 38, Alken. Om dit reglement in te kijken, dien je een afspraak te maken.