Aanpak knelpunten op schoolroutes in Alken

Het Agentschap Wegen en Verkeer verbetert deze zomervakantie het comfort en de veiligheid voor fietsers en voetgangers op tientallen knelpunten op schoolroutes in Limburg. De uitvoering van de werken gebeurt steeds met beperkte hinder, met slimme en efficiënte ingrepen. Deze ingrepen verhogen de veiligheid voor alle weggebruikers, met uiteraard speciale aandacht voor voetgangers en fietsers op schoolroutes. De oplossingen kwamen allemaal tot stand in samenwerking met de lokale besturen.

Een eerste maatregel die al doorgevoerd werd in Alken, is de snelheidsbeperking van 70 naar 50 km/u. in de Snoekstraat.

Vanaf maandag 22 augustus worden de volgende werken uitgevoerd in Alken:

  1. Kruispunt Dorpsstraat – Ridderstraat: aanbrengen van fietssuggestiestroken bij overgang van fietspad naar gemengd verkeer + lokale aanpassing van verharding
  2. Oversteek ter hoogte van de St.-Aldegondislaan: plaatsen anti-parkeerpalen (langsparkeerstrook wordt verwijderd) + herschilderen van de veilige oversteekplaats;
  3. Motstraat ter hoogte van de school: lokaal aanbrengen van fietssuggestiestroken en groenelement + lokale aanpassing van verharding;

Alle werken aan bovenvermelde schoolroutes worden voor de start van het nieuwe schooljaar afgerond

Tussen 1 en 16 september zullen de volgende werken ook nog aangepakt worden:

     4. Kruispunt Papenakkerstraat - Motstraat: lokaal aanbrengen van fietssuggestiestroken + aanpassing van verharding van verkeersdrempel.

De uitvoering van de werken gebeurt steeds met beperkte hinder. De werken aan het kruispunt worden in 2 fasen uitgevoerd met afwisselend eenrichtingsverkeer. Waar nodig wordt een omleiding voorzien.

Op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer lees je meer over het project.