Wonen in Limburg

Wonen in Limburg (WIL)

Vanaf 1 juli 2023 maakt het SVK (Sociaal verhuurkantoor) en Cordium deel uit van 'Wonen in Limburg'.

Samen met andere woonorganisaties in Limburg, bundelen SVK en Cordium hun krachten om hun klanten nog beter te kunnen helpen.

Zitdagen WIL

Elke 1ste donderdag van de maand tussen 9 -12u..

Afspraak  online aanvragen via info.kantoorhasselt@wil.be.

Contactpersoon: Sandra Ballet of sandra.ballet@wil.be

Algemeen nummer: 011 26 45 60

Meer info

Land van Loon, Tongersesteenweg 42 bus 001, 3800 St.-Truiden, elke werkdag van 9 tot 17u., T 011 89 21 98.
Cordium, Gouverneur Roppesingel 133, 3500 Hasselt, T 011 26 45 60.