Politie - Wijkteam Alken

het politiekantoor wijkteam Alken (grote weergave)

Iedere gemeente in de politiezone kanton Borgloon heeft meerdere wijkinspecteurs en een wijkverantwoordelijke.  Rohnny Maes is waarnemend zonechef van de PZ kanton Borgloon. Tom Jans is hoofdinspecteur en wijkcoördinator.

Wijkinspecteurs

Ken je wijkagent

 • Kristien Hoebrechts
 • Gery Vanholst
 • Kristof Nulens

Welke zijn de taken van de wijkinspecteur?

 • Aanspreekbaar en zichtbaar aanwezig zijn in het straatbeeld.
 • Goede contacten onderhouden met de inwoners van de wijk.
 • Werken in gerechtelijke en administratieve dossiers (opdrachten van het parket, adreswijzigingen,...).
 • Bemiddeling tussen bewoners bij burengeschillen en andere plaatselijke ongemakken.
 • Uitvoeren van toezicht bij plaatselijke manifestaties, zoals op markten en aan scholen.
 • Melden van schade aan openbare infrastructuur : straatmeubilair, verkeersborden, schade aan wegen, aanwezigheid van afval op openbare domeinen,...
 • Zo nodig op een projectmatige manier aanpakken van plaatselijke problemen in samenspraak met andere diensten en met de buurtbewoners.
 • Uitvoeren van kantschriften van het parket.
 • Bijwonen van hoorzittingen.
 • Toezicht houden op de naleving van wetten en gemeentelijke politiereglementen (GAS) met bijzondere aandacht voor studentenhuizen en milieuzaken in de brede zin, zoals bouwmisdrijven, sluikstorten, geluidshinder, schade aan het openbaar domein, achtergelaten voorwerpen,...
 • Verzamelen van alle nuttige informatie over bijzonderheden en problemen eigen aan een wijk.
 • Verspreiding van algemene info naar de bevolking.
 • Doorgeven van lokale vragen en verwachtingen aan de overheid of andere diensten.
 • Uitvoeren van preventieve controles om bij te dragen tot de bevordering van het veiligheidsgevoel onder de bevolking.
 • Luisteren naar de klachten en grieven van de bevolking en indien mogelijk daadwerkelijke oplossingen aanbrengen.

Doel

Bijdragen tot de leefbaarheid van de wijk.  


Opgelet!

Politiezone kanton Borgloon : onthaal en dispatching: Ervaert 2 - 3840 Borgloon - T 011 49 44 00
Dringende politiehulp : 101


Informatieoverzicht

E-loket

Praktisch

Politie - Wijkteam Alken

Lambrechtsplein 12
3570 Alken

Zonaal onthaal en dispatching: Ervaert 2 - 3840 Borgloon,  011 49 44 00 - Noodnummer: 101

Tel.011 49 44 50
Fax011 59 31 93
E-mail Visitekaartje Medewerkers

Openingsuren

Maandag 9-12u.
Dinsdag 9-12u.
Woensdag 15-19u.
Donderdag 9-12u.
Vrijdag 9-12u.

Gesloten tot eind augustus.
Bel 011 49 44 00 of mail PZ.Loon.Wijk.Alken@police.belgium.eu voor een afspraak.


Sluitingsdagen 
Openingsuren alle diensten

LCP