Maatregelen van de overheid naar aanleiding van de hoge energieprijzen

Felle stijging energieprijzen

De laatste maanden is er op de groothandelsmarkten een felle stijging van de prijzen voor elektriciteit en aardgas. Energieleveranciers rekenen die hogere prijzen door aan wie een variabel energiecontract heeft of een nieuw energiecontract afsluit. De hogere prijzen zijn er niet enkel in België en Vlaanderen, maar in heel Europa.

Maatregelen van de Vlaamse regering

 • Nieuwe maatregelen worden binnenkort aangekondigd. Meer info volgt.
 • Op 8-7-2022 lanceerde de Vlaamse regering al Mijn Verbouwlening. Dit is een renteloze lening voor investeringen om de energetische- en woonkwaliteit van de woning te verbeteren. Het maximale ontleningsbedrag bedraagt 60.000 euro, met een maximale looptijd van 25 jaar.

Maatregelen van de federale regering

De federale regering nam reeds onderstaande maatregelen naar aanleiding van de hoge energiefacturen:

 • Op 16-9-2022 kondigde de federale regering het ‘basispakket energie’ aan. Wie een variabel energiecontract heeft (of een vast contract afgesloten of hernieuwd na 1 oktober 2021) krijgt voor november en december 2022 een korting op de gasfactuur (135 euro per maand) en op de elektriciteitsfactuur (61 euro per maand). Dit zal berekend worden op voorschotfacturen voor het einde van het jaar. Er zijn wel inkomensvoorwaarden aan verbonden. Bij mensen met een hoog inkomen, zal de korting later worden teruggevorderd via de belastingen. Dit basispakket geldt ook niet voor wie al recht op een sociaal tarief heeft. Meer info volgt.
 • Er is een eenmalige ‘stookoliecheque’ van 300 euro (per adres) voor gebruikers van stookolie (mazout) en propaan in bulk. Die kan online of op papier aangevraagd worden. Op 16-9-2022 besliste de federale regering om de stookoliecheque (voordien aangekondigd als premie van 225 euro) te verhogen naar 300 euro. Ook de periode wordt verlengd. Meer info:
 • Er geldt een verlaging van de btw op elektriciteit van 21% naar 6% van 1 maart 2022 tot 31 maart 2023. Dit is te zien op de voorschotfacturen sinds april. De verlaging voor de maand maart 2022 wordt verrekend op de jaarlijkse verbruiksfactuur.
  Er geldt een verlaging van de btw op aardgas van 21% naar 6% van 1 april 2022 tot 31 maart 2023.
  De btw-verlaging voor gas is er sinds 1 juli 2022 ook voor appartementsgebouwen, woonzorgcentra, ziekenhuizen en andere gebouwen en plaatsen met collectieve verwarmingsinstallaties.
 • Verlenging tot 31 maart 2023 van het tijdelijk recht op sociaal tarief (voor gas en/of elektriciteit) voor wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen.
  Eerder was al beslist dat iedereen die recht heeft op het sociaal tarief automatisch een eenmalig forfait van 80 euro (‘winterkorting’) krijgt. Meer informatie bij de Federale overheidsdienst (FOD) Economie: Eenmalig forfait van 80 euro voor personen die recht hebben op het sociaal tarief voor elektriciteit((opent in nieuw venster))

  Tijdelijk (verlengd tot 30 juni 2023)

  Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming en een contract hebben afgesloten als residentiële afnemer van elektriciteit, aardgas of warmte, hebben tijdelijk recht op het sociaal tarief. Die maatregel is verlengd tot 30 juni 2023.

 • Er is een ‘federale verwarmingspremie van 100 euro’ per elektriciteitsaansluiting. Deze premie werd bij de aankondiging ook ‘energiecheque’ genoemd. De federale verwarmingspremie zal automatisch verrekend worden in uw energiefactuur. U kunt online nakijken of u recht hebt op de premie. Hebt u recht op de premie maar hebt u de premie nog niet gekregen? Dan kunt u ze aanvragen tot en met 14 oktober 2022. Meer informatie bij de Federale overheidsdienst (FOD) Economie: Verwarmingspremie van 100 euro((opent in nieuw venster)).

Voor meer info over deze federale maatregelen kunt u terecht bij het contactcenter van de FOD Economie.

Stijgende energiekost

De energiefactuur bestaat uit 3 grote delen: de energiekost, de nettarieven en een aantal heffingen. De prijsstijgingen beïnvloeden enkel het deel ‘energiekost’ rechtstreeks. In augustus 2021 is het deel ‘energiekost’ in Vlaanderen ruim 40% van de elektriciteitsfactuur. Voor aardgas is dat ongeveer 60% van de aardgasfactuur.

Veranderen van energiecontract of energieleverancier?

 • Hebt u een vast contract en loopt uw contract af? Dan vergelijkt u best het huidige aanbod aan contracten via de V-test®.
 • Hebt u een vast contract met prijzen die laag of lager zijn dan de huidige hoge eenheidsprijzen en uw contract loopt nog niet af? Dan verandert u het best niet. Met de CREG-scan kunt u zien hoe uw huidig contract zich verhoudt tot de actuele markt.
 • Hebt u een variabel contract dat afloopt? Dan vergelijkt u best het huidige aanbod aan contracten via de V-test®.

Of u kiest voor een variabel of vast contract is een persoonlijke keuze. Vergelijk het met een lening aan een vaste of variabele rentevoet. Via de V-test van de VREG kunt u nagaan welk contract voor u interessant kan zijn.

Let wel op met de jaarlijkse vergoeding. Sommige leveranciers rekenen die administratieve kost ineens voor een volledig jaar aan, ook al bent u nog geen jaar klant. Meer weten daarover? U vindt de info in de V-test®, bij ‘Toelichting mogelijke voorwaarden’ onder de resultatentabel(len).

Meer info: https://www.vlaanderen.be/energiefactuur-voor-elektriciteit-of-aardgas/maatregelen-van-de-overheid-naar-aanleiding-van-de-hoge-energieprijzen