Vrijwilligersvervoer - Minder Mobielen Centrale

De dienst vrijwilligersvervoer is een vervoerssysteem voor mensen die om één of andere reden geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Concreet gaat het om het vervoer van bejaarden, mindervaliden en zieken naar de dokter, naar vrienden en naar het ziekenhuis.
De vrijwilligers ontvangen voor hun onkosten een vergoeding.
De vrijwillige-chauffeur en inzittenden zijn automatisch verzekerd indien de regeling via het OCMW gebeurt.