Dienstencentrum De Kouter

Het Dienstencentrum De Kouter heeft als doelstelling de Alkenaar, en dan specifiek de ouderen en zorgbehoevenden ondersteuning te bieden. Dit om hen zo lang mogelijk op een kwaliteitsvolle manier en zelfstandig in hun eigen woning en woonomgeving te laten wonen.

De werking van het lokaal dienstencentrum stoelt op zes pijlers

Het lokaal dienstencentrum is een erkende voorziening in het woonzorgdecreet. 

Dienstencentrum De Kouter vult deze taak in met een ruim assortiment van activiteiten, afgestemd op de noden van de gebruiker. Omdat het dienstencentrum voornamelijk overdag geopend is, zijn 50-plussers de grootste gebruikersgroep.