Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)

Dit is een tegemoetkoming die bedoeld is om het inkomen (deels) te compenseren dat je door je handicap niet kunt verdienen.

Ben je tussen 18 en 65 jaar?

Kan je door je handicap niet gaan werken? Of werk je wel, maar kan je door je handicap maar 1/3 of minder verdienen van wat iemand zonder handicap op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen? Dan heb je misschien recht op de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).

Voorwaarden

Om recht te hebben op deze tegemoetkoming moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Je handicap moet erkend worden door de artsen van de instantie Handicap BelgiĆ«.
 • Je inkomsten en die van je partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
 • Je verdienvermogen is maximaal 1/3 van wat een persoon zonder handicap kan verdienen door te werken op de gewone arbeidsmarkt.
 • Je bent minstens 18 jaar.
 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Je bent gedomicilieerd in BelgiĆ« en je verblijft er werkelijk.

Waarvan hangt de hoogte van jouw tegemoetkoming af?

 • Je gezinssamenstelling: Afhankelijk van de personen waar je mee samenwoont, behoor je tot een bepaalde categorie van gezinnen. Voor elke categorie is er een maximumbedrag bepaald.
 • Het belastbaar inkomen van je gezin.
 • De impact van je handicap op je verdienvermogen.

Als je het belastbaar inkomen kent en de impact van je handicap kunt inschatten, kan je op de website een simulatie maken voor de berekening van een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).

Hoe aanvragen?

 • Deze tegemoetkoming kan je online aanvragen aan de hand van jouw identiteitskaart (met pincode) en kaartlezer.
 • Op afspraak helpt de maatschappelijk assistente(n) Sanne Salamone van de Thuisdiensten je graag met de online aanvraag. E Sanne.Salamone@alken.be of T 011 59 06 70.

De aanvraag kan enkele maanden nodig hebben voordat de beslissing gekend is.

Meer info

FAQ: Inkomensvervangende tegemoetkoming en/of 
integratietegemoetkoming vanaf 18 jaar