Gemeenteraadscommissie financiën

Doel van de commissie

De gemeenteraadscommissie financiën is een technische commissie die tot hoofddoel heeft om de raadsleden en andere geïnteresseerden meer inzicht te verschaffen in de gemeentelijke meerjarenplannen, het jaarlijks budget en de afgesloten jaarrekeningen. Ook andere financiële topics kunnen op deze commissievergaderingen behandeld worden.

Leden van de gemeenteraadscommissie

De volgende commissie gaat door op maandag 27 juni 2022 om 19.30u in het dienstencentrum De Kouter in het woonzorgcentrum, Boskoopweg 3 te Alken (Ingang via het dienstencentrum de Kouter).

Het enige punt op de agenda is de geconsolideerde jaarrekening 2021.