Gemeenteraadscommissie financiën

Doel van de commissie

De gemeenteraadscommissie financiën is een technische commissie die tot hoofddoel heeft om de raadsleden en andere geïnteresseerden meer inzicht te verschaffen in de gemeentelijke meerjarenplannen, het jaarlijks budget en de afgesloten jaarrekeningen. Ook andere financiële topics kunnen op deze commissievergaderingen behandeld worden.

Leden van de gemeenteraadscommissie

Gemeenteraadscommissie financiën 24 juni 2024

De volgende commissie gaat door op maandag 24 juni om 19u. in de raadszaal van het gemeentehuis.
Het enige punt dat behandeld wordt is de jaarrekening 2023.