Meer groen voor de volgende generaties dankzij de gemeente Alken en Bosgroep Limburg vzw!

Aan het wandelpad aan de Hulzenveldstraat plantte de gemeente Alken meer dan 1 ha inheems bos bij op gemeentegrond. Bosgroep Limburg, die zich inzet voor de bosbeheerders en bossen, regelde de vergunning, stelde het beplantingsplan op en organiseerde de beplanting.

In overleg met Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren werd beslist om centraal een zone open te laten omwille van de potenties voor soortenrijk hooiland. In de randen worden zones bebost met meer dan 700 bosbomen en meer dan 1200 struiksoorten, van maar liefst 15 verschillende inheemse soorten, veelal van autochtone herkomst.

Samen met de recente gelijkaardige private bebossing in de Bengelbeemd, wordt de natuurwaarde van verschillende percelen in Alken verhoogd en vormt dit een bescheiden bijdrage aan de wereldwijde oproep tot bebossing in het kader van de mildering van de klimaatsverandering.