50 jaar Kolmen en Alkense Award voor het Ondernemerschap 2018

Allemaal blije gezichten op de uitreiking van de Alkense Award en de viering van 50 jaar industrieterrein Kolmen op zaterdag 6 oktober 2018 bij M-eating Place!

zaterdag 6 oktober 2018

Foto's