5. Groenblauwe dooradering

Wat?

Onze ambitie is om het huidige sport- en recreatiedomein om te bouwen tot een volwaardig valleipark als deel van een langgerekt landschapspark.

De meest ingrijpende en zichtbare transformatie gebeurt door het openleggen van de Herk aan het Laagdorp/Dorpsmolen en het herstel  van de valleien.

Waarom?

Ruimte voor water, klimaat, vergroening en verkoeling in de zomer. We willen de natuurlijke vallei- en waterdynamiek aan de Herk en de Kleine Herk herstellen. Bij de omvorming van het huidige recreatiedomein tot een valleipark wordt het gebied ingericht als spons.

Wanneer?

Deze transformatie gaat van start in de loop van 2023. De afwerking is voorzien in 2026.