Huisvestingspremies

Iedereen heeft recht op een behoorlijke huisvesting. Iedereen heeft het recht om te leven in een geschikte woning van goede kwaliteit en tegen een betaalbare prijs.

Om u hierbij financieel een handje te helpen, voorziet het Vlaams gewest een aantal premies en subsidies voor het

 • Uitvoeren van verbeteringswerken.
 • Aanpassen van de woning aan een bejaard gezinslid.
 • Huren van een woning.

De bouwpremie is afgeschaft.

De Vlaamse verbeteringspremie

Bent u eigenaar-bewoner of huurder van een woning of verhuurt u een woning aan een sociaal verhuurkantoor? Is de woning bovendien meer dan 25 jaar oud?
Dan krijgt u onder bepaalde voorwaarden een verbeteringspremie voor het uitvoeren van bepaalde werken.

 • Dakwerken.
 • Buitenschrijnwerkerij.
 • Bestrijden van CO-vergiftiging.
 • Werkzaamheden aan gevels.
 • Installeren van badkamer en wc.
 • Behandelen van optrekkend vocht.
 • Vernieuwen van elektrische installatie.

U kunt het aanvraagformulier downloaden op de website van wonen Vlaanderen.

De Vlaamse aanpassingspremie

Als u de woning aanpast aan de bijzondere behoeften van een inwonende bejaarde (ouder dan 65 jaar), dan krijgt u voor een aantal werken een aanpassingspremie.

 • Woning aanpassen, zodat de bejaarde zich vlotter door de woning kan verplaatsen.
 • Verbouwingswerken om een bejaarde zelfstandig en afzonderlijk bij u te laten inwonen.
 • Het installeren van een badkamer of toilet, aangepast aan de noden van de bejaarde.
 • Het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken.
 • Het installeren van een traplift.

De Vlaamse installatiepremie en huursubsidie

Als u verhuist van een slechte, onaangepaste woning naar een gezonde of een aangepaste woning, krijgt u onder bepaalde voorwaarden een éénmalige installatiepremie en gedurende maximum 9 jaar een maandelijkse huursubsidie.

Niet iedereen die verhuist of een huuropzeg heeft gekregen, komt in aanmerking voor deze premie. De woning die u verlaat, moet bepaalde gebreken vertonen. Ook de nieuw betrokken woning moet aan bepaalde normen voldoen. Daarnaast zijn er voorwaarden in verband met uw inkomen.

U kunt het aanvraagformulier downloaden op de website van wonen Vlaanderen.

Meer info

Ministerie van de Vlaamse gemeenschap
Wonen Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Tel. 011 74 22 00 of het gratis nummer van de Vlaamse Infolijn: 1700 elke werkdag van 9u. tot 19u.

Provinciaal Infocentrum Wonen
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
Tel. 011 23 72 02

dakwerken (grote weergave)

Praktisch

Dienst ruimtelijke ordening & wonen

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 64
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje
LCP