Vorstschade aan landbouw en fruitteelt

In de nacht van 20 op 21 april 2017 werd de gemeente Alken, en met uitbreiding de hele regio, getroffen door een natuurverschijnsel van uitzonderlijke hevigheid: vorst. Naar aanleiding van deze vorst werd het gemeentebestuur van Alken gevraagd om de gemeentelijke schattingscommissie landbouwschade samen te roepen.

Heb je ook schade ondervonden aan jouw teelten door deze vorst? Liggen de percelen met schade bovendien binnen de gemeentegrenzen van Alken? Dan kan je een bezoek vragen van de gemeentelijke schattingscommissie landbouwschade.

Wat moet je doen?

In de eerste plaats is het belangrijk om bewijsmateriaal van de schade te verzamelen. Neem zoveel mogelijk foto’s van de geleden schade en benoem de foto’s met de perceelnummers van de oppervlakteaangifte en de ligging van het perceel. Zo kan je de foto's later gemakkelijk verbinden aan een bepaald perceel. Indien de schade als ramp erkend wordt, kunnen de foto’s gebruikt worden bij het opmaken van het schadedossier.

Wat doet de schattingscommissie?

De schattingscommissie stelt de geleden schade in twee stappen vast. Een eerste bezoek vindt plaats kort na de uitzonderlijke weersomstandigheden die de schade veroorzaakt hebben. Van deze vaststelling maakt de schattingscommissie een proces-verbaal. Een kopie van dit proces-verbaal wordt bezorgd aan de aanvrager en aan de leden van de schattingscommissie.

Een tweede bezoek vindt plaats zo kort mogelijk voor de oogst van de resterende producten. De landbouwer laat ruim op voorhand weten wanneer de teelten geoogst zullen worden. Van deze vaststelling wordt ook een proces-verbaal gemaakt. Een kopie hiervan wordt na de tweede vaststelling bezorgd aan de aanvrager en de leden van de schattingscommissie. 

De vaststellingen van de schattingscommissie zijn van belang:

  • Om de uitzonderlijke beroepsverliezen af te trekken overeenkomstig de fiscale barema's.
  • Als stavend document bij het vragen van uitstel van betaling voor VLIF- dossiers.
  • Bij bijzondere opbrengstverliezen in geval van premies.
  • Bij een aanvraag tot tegemoetkoming van het rampenfonds wanneer de overheid de gebeurtenis erkent als ramp.

Je wil een bezoek van de schattingscommissie?

Om een bezoek van de schattingscommissie aan te vragen op de percelen waar je schade ondervonden hebt, vragen we het bijgevoegd formulier in te vullen en aan ons te bezorgen ten laatste op maandag 22 mei 2017. Op basis van deze gegevens maakt de schattingscommissie een afspraak om bij je langs te komen voor de eerste vaststellingen. Mogen wij je ook vragen om uw collega's zo veel mogelijk aan te raden om ook een aanvraag in te dienen voor een bezoek van de bevoegde schattingscommissie?

Bloesems (grote weergave)

Praktisch

Dienst milieu, duurzaamheid en landbouw

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 51
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje

Meer info

LCP