Werken Laagdorp - update

Update -  17 maart 2017

De werken schieten goed op, daarom heeft de aannemer beslist om al op maandag 20 maart i.p.v. in april te starten met zone 2 (de kant van de cafés).

De werken van de nutsmaatschappijen op de Motstraat hebben een lichte vertraging. Maandag 20 maart zal een gedeelte van de muur van ’t Laantje verwijderd worden om veiliger in de diepte te kunnen werken. De nodige veiligheidsmaatregelen voor de kinderen zullen door aannemer Kumpen getroffen worden.

Als je via het Laagdorp naar de speeltuin en de Koutermanstraat wil, kan je enkel op het voetpad door, voor fietsers en voetgangers, tussen de cafés en de herashekken.

Fase 1

Op 21 november 2016 zijn de aannemers van de nutsmaatschappijen met de werken aan het Laagdorp (plein) gestart. 

Fase 1 waarbij de nutsvoorzieningen, zoals de waterleiding, elektriciteit, kabel-TV, gas en telefoon werden aangepakt, is ondertussen afgehandeld.

Fase 2

Aannemer Kumpen is op 1 maart 2017 gestart met de rioleringswerken en de eigenlijke heraanleg.

Het einde van de werken (onder voorbehoud van de weersomstandigheden) is voorzien begin oktober 2017.

De werken op het schooldomein van basisschool ’t Laantje worden in overleg uitgevoerd tijdens een vakantieperiode.

Doorgaand verkeer

Het verkeer krijgt grotendeels toegang tot en doorgang in deze werkzones. Er wordt gewerkt met tijdelijke verkeerslichten.

Gc Taeymans

Gc Taeymans kan door de verenigingen gedurende deze periode verder gereserveerd worden  op maandag, woensdag , vrijdag en zaterdag  (tot 1 maart 2017).

Informatievergadering

Omdat er tijdens de tweede fase veel hinder verwacht wordt en het gemeentebestuur iedereen zo goed mogelijk wil informeren, werden de buurtbewoners op 1 februari 2017 uitgenodigd voor een informatievergadering.


Voor vragen over de werken, mail naar werkenlaagdorp@alken.be

 Kijk ook even in het fotoalbum!

Laatste update op vrijdag 17 maart 2017
Laadorp 17.3.2017 (grote weergave)

Praktisch

Technische dienst

Gemeentebestuur Alken
Groenmolenstraat 26
3570 Alken


Tel.011 59 99 90
Fax011 59 99 97
E-mail Visitekaartje

Meer info

LCP