Nieuwe milieuvergunning voor Datwyler

Datwyler (grote weergave)

Praktisch

Dienst milieu, duurzaamheid en landbouw

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 51
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje
Op 19 april 2017 heeft de deputatie van de provincie Limburg de aanpassing van de milieuvergunningsvoorwaarden voor Datwyler goedgekeurd.

De burgemeester van de gemeente Alken brengt ter algemene kennis van het publiek dat Datwyler Pharma Packaging Belgium nv, Industrieterrein Kolmen 1519 te 3570 Alken een vergunning heeft verkregen voor de wijziging van de voorwaarden van de milieuvergunning verleend bij besluit van 27 mei 2003 en volgende, van de deputatie in verband met het exploiteren van een bedrijf voor het vervaardigen van farmaceutische verpakkingsmaterialen, gelegen op hetzelfde adres en kadastraal bekend als afdeling 2, Sectie C, nr. 120/a/5. De wijziging omvat een afwijking op artikel 4.4.3.3 (§3) van Vlarem II betreffende de emissiegrenswaarden dient de omrekeningsformule naar het referentiezuurstofgehalte van 18% niet toegepast te worden ter verificatie van de gemeten emissies, en dit voor de naverbranders (gasbranders) voor de verbranding van ketonen.

Deze vergunning werd afgeleverd door de deputatie van de provincie Limburg op 19 april 2017.

De aanvraag ligt ter inzage van het publiek van 3 mei 2017 tot en met 3 juni 2017 bij het gemeentebestuur van Alken, milieudienst, Hoogdorpsstraat 38, Alken. Openingsuren: elke werkdag van 9u. tot 12u. en op woensdag ook van 15u. tot 17u. en van 17.30u. tot 19.30u. Gedurende deze periode kan er beroep worden ingediend tegen deze beslissing.

op 03 mei
Nieuwsoverzicht
LCP