Ophokplicht voor kippen - update

haan met kippen (grote weergave)

Praktisch

Dienst milieu, duurzaamheid en landbouw

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 59
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje
Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen versoepelt vanaf 1 maart de preventieve maatregelen tegen de vogelgriep.

Hoewel het risico op besmetting met vogelgriep nog steeds aanwezig is, versoepelt het Voedselagentschap vanaf 1 maart enkele van de verplichte voorzorgsmaatregelen voor situaties die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels.
De versoepelingen zijn voornamelijk bedoeld voor hobbyhouders van vogels en betreffen zowel de ophokregeling als het verzamelverbod.

Wat betreft de ophokregeling worden de volgende activiteiten toegelaten die slechts een beperkt risico op contact met wilde vogels inhouden:

 • Duiven mogen het hok verlaten anderhalf uur voor zonsondergang. De rest van de dag moeten de dieren op het hok of onder netten gehouden worden.
 • Roofvogels mogen vrij vliegen tijdens demonstraties en andere shows. Daarbuiten moeten zij op het hok of onder netten gehouden worden. De jacht op wild en het verjagen van wilde vogels waarbij vrij vliegende roofvogels gebruikt worden, blijven evenwel verboden.

Wat betreft openbare markten en verzamelingen worden de volgende activiteiten toegelaten, die momenteel slechts weinig risico inhouden voor het verspreiden van het vogelgriepvirus:

 • Professionele vogel- en pluimveehandelaars zijn opnieuw toegelaten op openbare markten; dit zijn de markten georganiseerd door de lokale overheden. Het pluimvee en de vogels die te koop worden aangeboden, moeten in de 3 weken voor de markt opgesloten gezeten hebben. Dieren gehouden onder netten zijn niet toegelaten. Occasionele verkoop op markten door hobbyhouders blijft verboden.
 • Verzamelingen met pluimvee (kip, kalkoen, eend, gans, fazant, parelhoen, patrijs) blijven verboden. Verzamelingen met enkel andere vogels worden wel opnieuw toegestaan onder de volgende bijkomende voorwaarden:
  • De vogels zijn in de 3 weken voor het evenement opgesloten geweest. Vogels gehouden onder netten zijn niet toegelaten.
  • Er worden enkel vogels van houders zonder pluimvee toegelaten.
   Deze komen bovenop de gebruikelijke voorwaarden (toestemming van de burgemeester, aanwezigheid van een dierenarts, bijhouden van een lijst met deelnemers gedurende 2 maanden).

Ondanks de versoepelingen is het toch nodig, of je nu professionele houder of hobbyhouder bent, om alle maatregelen nog altijd goed te blijven toepassen. Deze zijn nog steeds noodzakelijk om de dierengezondheid in ons land te vrijwaren. Er bestaat immers nog steeds een risico.

Het Voedselagentschap herinnert eraan dat het risico op besmetting van vogels met vogelgriep nog steeds aanwezig is. Het evalueert dagelijks de situatie in ons land en in de buurlanden. De huidige maatregelen lopen nog zeker tot en met 10 maart.
Raadpleeg de website van het FAVV voor meer informatie.

op 01 maart
Nieuwsoverzicht
LCP