Dienst ruimtelijke ordening & wonen

papieren huisje in gras (grote weergave)

Indien u een perceel grond wenst aan te kopen, een woning wenst te bouwen, te verbouwen of aan te kopen, kunt u zich wenden tot de dienst ruimtelijke ordening.

Op deze dienst krijgt u informatie over allerhande aspecten van de ruimtelijke ordening en stedenbouw.

  • Bouw- en verkavelingsvergunningen.
  • Stedenbouwkundige attesten.
  • Informatie over bouw- en andere gronden, kadasterplannen, structuurplan, gewestplan, ...

Tip

Een interessante website met algemene inlichtingen over bouwen en verbouwen: www.ruimtelijkeordening.be

Informatieoverzicht

E-loket

Praktisch

Dienst ruimtelijke ordening & wonen

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 64
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje Medewerkers

Openingsuren

Maandag 9u.-12u.
Dinsdag 9u.-12u.
Woensdag 9u.-12u.
15u.-17u.
17.30u.-19.30u.
Donderdag 9u.-12u.
Vrijdag 9u.-12u.

Sluitingsdagen
Openingsuren alle diensten

LCP