In de kijker

Wist u dat...

info
  • U als Alkense erkende vereniging, adviesraad of school, uw publicaties over evenementen, activiteiten,… SAMEN met het infoblad kunt laten bedelen over heel Alken?

  • Dit kan tegen een interessant tarief?

Surf naar de afsprakennota voor meer informatie!

Afspraken en planning

Meldpunt

help

Merkt u in uw omgeving een technisch defect op? Of heeft u een probleem met de dienstverlening van één van de gemeentelijke of OCMW- diensten of met een personeelslid? Via dit elektronisch meldpunt kunt u dit melden.

U heeft alvast de garantie dat alle diensten ernaar streven om uw probleem zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen.

Meldpunt
    LCP